Home / nieuws
Algemeen
Bestuur
Lesaanbod
Afmelden bij ziekte
Activiteiten
Lid worden
Uitvoering
Club kampioen
Marsetoernooi 2015
Foto boek
sites oa Ruinen.net!
Contactformulier
Sitemap
RegioBank


U bent bezoeker:
van onze website.


 

Lidmaatschap en contributie  

 

 

Verenigingsjaar:

Het verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus van het daarop volgende jaar.

 

Aan - afmelden lessen en/of lidmaatschap

  

Aanmelden:

Heb je drie proeflessen gevolgd en het is je goed bevallen dan kun je de lessen blijven volgen, alleen moet je je dan eerst aanmelden als lid van de vereniging.

Een aanmeldingsformulier zal Ina na 2 proeflessen meegeven. Je kunt ook hier klikken om het formulier te downloaden.

Een volledig ingevuld en ondertekend formulier kan ingeleverd worden bij Ina of bij de ledenadministratie (per adres: Westerstraat 59, 7963 BB Ruinen).

Je kan het aanmeldingsformulier ook mailen naar ledenadministratie@dooruinen.nl.

 

Let op!

Zonder lidmaatschap ben je tijdens het sporten niet verzekerd via gymnastiekvereniging D.O.O. en is D.O.O. niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen, waardoor je zelf mogelijk een (financieel) risico loopt bij (schade)afhandeling. Dus lever je aanmeldingsformulier op tijd in.

 

Het registratie formulier zal verwerkt worden door de ledenadministratie, die daarna een lidmaatschapsnummer zal toekennen. Dit i.v.m. verplichte afdracht van de bondscontributie en verzekering via de KNGU.

  

Afmelden:

Opzegging van lessen of het algehele lidmaatschap kan alléén schriftelijk vóór 1 februari of vóór 1 augustus en dient ingeleverd te worden bij de ledenadministratie (per adres: Westerstraat 59, 7963 BB Ruinen).

Enkel de afmelding doorgeven aan Ina is dus niet voldoende.

Het stoppen met een les of het helemaal lid af worden kan ook gemaild worden naar  ledenadministratie@dooruinen.nl.

In het geval van zwangerschap, langdurige ziekte of zwemles is tijdelijke vrijstelling van contributie in overleg met de ledenadministratie mogelijk.

 

Nieuwe contributie per les (per 3 maanden) m.i.v. 1 september 2015.

 

Tijdens de ALV van j.l. 29 september is besloten de contributie per les met ongeveer 3% te verhogen.

  

Categorie

 

 

Gymnastiek

Springgroep

Turbogym

Gym 55+

Dames Beter Bewegen

Old School

Streetdance

Aerobic / Steps

Tae-DOO

Callanetics / Keep-fit

Bondsgeld KNGU:

1 x per jaar in maart, of bij aanvang van een nieuw lidmaatschap (=onder voorbehoud, pas bekend begin jan)

 

t/m 12 jaar

€ 16,50

€ 16,50

€ 27,86

13 - 15 jaar

€ 20,75

€ 24,75

€ 27,86

    > 16 jaar   

€ 23,75

€ 28,75

€ 32,22

 

 

Vanaf maart 2015 gaan we de contributie per kwartaal incasseren. Dus 4 keer per jaar.

Rond 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december.
 

Bovenstaande bedragen gelden als er per automatische incasso betaald wordt.

 

De acceptgiro wordt afgeschaft i.v.m. nieuwe IBAN regels en vervangen door een factuur.

Betaal je nu per acceptgiro, dan wordt dit omgezet in betalen per factuur.

Indien je per factuur betaalt, dan worden de bedragen pér les verhoogd met € 1,00 éxtra per incasso !

 

Bondsgeld en inschrijfgeld:

Voor ieder lid moeten we jaarlijks bondsgeld afdragen aan de KNGU. Dit bondsgeld wordt 1 maal per jaar geïnd en komt bovenop de contributie van maart.

Nieuwe leden betalen het bondsgeld bij aanvang van het lidmaatschap.


 

Vanaf 1-12-2004 ben je als nieuw lid verplicht om per automatische incasso te betalen.